Podle jakých norem se těsnost zkouší?

11.05.2014 09:00

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží, vydaná v březnu 2006

POZOR! 1.4.2014 byla vydána nová verze normy s účinností od 1.5.2014

náhled normy: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/75/74966/74966_nahled.htm

 

ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT, vydaná v únoru 2013

náhled normy: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/05/86679/86679_nahled.htm

 

ČSN EN 1508 Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody, vydaná v lednu 2000

náhled normy: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/75/57086/57086_nahled.htm

 


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772