Informace o nás

Jsme odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti zapsané v seznamu osob Ministerstva životního prostředí. Nabízíme provedení zkoušek těsnosti nádrží z betonu, plastu, kovu i kombinací těchto materiálů, využívaných pro skladování:

  • zemědělských hnojiv, kejdy, digestátu, silážních šťáv, přírodních vedlejších produktů
  • ropných látek, olejů, nafty či jiného paliva
  • vody či odpadní vody s obsahem nebezpečných látek
  • kapalin, které jsou považovány za závadné

Provádíme zkoušky těsnosti fermentačních nádrží zastřešených plynojemy (BPS, ČOV).

Vypracováváme postupy/předpisy pro provádění zkoušek těsnosti.

Co od nás můžete čekat? Jak pracujeme?

  1. Osobní schůzku, prohlídku nádrže, vysvětlení metodiky zkoušky, cenovou nabídku
  2. Pokud nelze použít postupu dle normy tak navrhneme individuální metodiku provedení zkoušky
  3. Provedení zkoušky těsnosti vždy s protokolem a certifikátem způsobilosti kontrolora
  4. V případě netěsnosti nádrže navrhneme metodiku sanace
     

Očekávejte individuální přístup, správnost a úplnost dokladů, rychlé jednání.

Správnou kontrolou těsnosti nádrže razantně snížíte riziko možné havárie a s jen profesionálními dokumenty budete připraveni na hladké absolvování případné kontroly státních orgánů.