Legislativa a normy

Zkouška vodotěsnosti nové nádrže

15.10.2022 14:15
Popišme si problematiku na příkladu zemědělské farmy, kde byla u plánovaného kravína právě dostavěna tříkomorová železobetonová podzemní nádrž na jímání kejdy. Samozřejmostí dodavatele takové nádrže by mělo být provést závěrem výstavby provézt zkoušku těsnosti dle příslušných technických norem,...
Celý článek

Zkouška těsnosti metodou kapilární elevace

09.02.2021 19:01
Zkoušku těsnosti metodou kapilární elevace (penetrační zkoušku), lze provádět pouze u nádrží z nenasákavých materiálů (např. plast, ocel). Pro zkoušku se požívají čisitč, penetrant a vývojka, obvykle v aerosolové formě. Touto zkouškou lze odhalit netěsnost ve formě mikrotrhlin. Na očištěný zkoušený...
Celý článek

Zkoušky těsnosti nádrží, zacházení ve větším rozsahu

28.01.2021 19:29
Pokud se nejedná o skladování nebezpečné či zvlášť nebezpečné látky, je klíčové možství látky, resp. zacházení ve větším rozsahu. To upravuje vyhláška č. 450/2005 Sb. v §2 odst.  b) zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu = zacházení se závadnými látkami v kapalném skupenství v...
Celý článek

Zkoušení těsnosti jímek na sběr odpadních vod ze sociálního zařízení

03.05.2020 20:26
Nedávno jsme obdrželi dotaz: Provozujeme jímky pouze na sběr odpadních vod ze sociálních budov. Velikosti jímek jsou cca 20m3 a 2m3. Materiál plast a beton. Jak často je třeba vykonávat zkoušku těsnosti a je-li vůbec potřeba, nejedná-li se o jímky se závadnými látkami? Zde je odpověď s...
Celý článek

Je třeba provádět zkoušky těsnosti nádrží na naftu záložních generátorů elektrické energie?

03.05.2020 20:00
Odpověď na tuto otázku závisí na velikosti nádrže. Je-li nádrž na naftu generátoru do objemu 1000 l včetně, nařizuje vodní zákon provádění zkoušek těsnosti nádrže. Vodní zákon rolišuje u závadných látek podkategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky. Zvláštní kategorií nebezpečných a zvlášť...
Celý článek

Změny v oblasti odborné způsobilosti osoby provádějící kontrolu těsnosti nádrží

07.02.2016 19:36
Na základě nového vydání normy ČSN 75 0905: 2014 – Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží došlo ke změně požadavku na kvalifikaci pracovníka provádějícího zkoušení těchto nádrží čl. 4.7 uvedené normy.   V souladu s touto změnou tam, kde se zkouší nádrže na agresívní...
Celý článek

Jsou potřeba zkoušky těsnosti nádrží na digestát či statková hnojiva?

28.07.2015 20:05
S laskavým svolením Jana Klíra z Výzkumného ústavu roslitnné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni uvádím odkaz na jeho prezentaci, ve které podrobně popisuje problematiku registrace uskladnění a aplikace digestátu s bohatými odkazy na legislativu. Prezentace VÚVR, v.v.i. ke stažení zde (verze z...
Celý článek

Neprovedení zkoušky těsnosti vede porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 2015

06.07.2015 10:25
Od 1.1.2015 platí Nařízení vlády 309/2014 Sb. o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor[1]. V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb. Seznam kontrolovaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu  (DZES) pro oblasti pravidel...
Celý článek

Získejte až 90% dotaci na rekonstrukci nádrže

13.05.2015 21:24
V rámci programu OPŽP 2014 - 2020 lze získat podporu až 90% na rekonstrukce skladovacích nádrží. Typy podporovaných projektů: rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek, rekonstrukce skladů hořlavých kapalin, rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných...
Celý článek

CROSS COPMLIANCE Kontrola podmíněnosti a zkoušky těsnosti

16.10.2014 21:22
            Systém kontroly při vyplácení dotací zemědělských z EU V České republice jsou od 1. 1. 2009 prováděny Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Od 1. 1. 2009 je v České republice vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací podmíněno...
Celý článek
1 | 2 >>

Cerftifikáty

Ke všek zkouškám těsnosti Vám dodáme naše kompletní dokumenty (V souladu s aktuálně platnou legislativou a normami v tomto oboru: ČSN 75 0905:2004 a Vyhláškou č. 66/2014):

Marek

 

Ondřej

V roce 2020 jsme absolvovali odborné zkoušky při kterých jsme si rozšířili certifikaci na další metody NDT zkoušení. Platnost našich dokumentů byla prodloužena do roku 2025.


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772