Jsou potřeba zkoušky těsnosti nádrží na digestát či statková hnojiva?

28.07.2015 20:05

S laskavým svolením Jana Klíra z Výzkumného ústavu roslitnné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni uvádím odkaz na jeho prezentaci, ve které podrobně popisuje problematiku registrace uskladnění a aplikace digestátu s bohatými odkazy na legislativu.

Prezentace VÚVR, v.v.i. ke stažení zde (verze z 19.2.2015)

    Jelikož jsou hnojiva  (minerální, organická i statková), jakož i pesticidy, PHM apod. z pohledu §39 vodního zákona[1] povážovány za závadné látky,  je nutné dle odstavce (4) §39 prodávět min. 1x za 1/2 roku vizuální kotrolu nádrže se zápisem do pŕovzního deníku a 1x za 5 let provézt odborně způsobilou osobou zkoušku těsnosti.[2]

ANO, zkoušky těsnosti nádrží na digestát či statková hnojiva jsou potřeba provádět  min. 1x za 5 let.

Ing. Ondřej Frič
odborně způsobilá osoba pro
provádění zkoušek těsnosti nádrží

[1] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/2a434831dcbe8c3fc12564e900675b1b/20f9c15060cad3aec1256ae30038d05c?OpenDocument

[2] snímky č. 10 a 11 prezentace Ochrana vod - závadní látky, (kapitola  5) http://www.vurv.cz/index.php?p=dotacni_programy&site=pro_praxi


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772