Zkouška těsnosti metodou kapilární elevace

09.02.2021 19:01

Zkoušku těsnosti metodou kapilární elevace (penetrační zkoušku), lze provádět pouze u nádrží z nenasákavých materiálů (např. plast, ocel).

Pro zkoušku se požívají čisitč, penetrant a vývojka, obvykle v aerosolové formě. Touto zkouškou lze odhalit netěsnost ve formě mikrotrhlin. Na očištěný zkoušený povrch se nanese penetrant. Po uplynutí penetračního času se přebytečný penetrant očistí a nanese se vývojka. Vizuálně se posoudí, zda se penetrant z případných trhlin nevyrýsoval ve vývojce. Hledají se stopy penetrantu.

Pro svou rychlost se využívá většinou jako doplňková zkouška např. k defektoskopiské metodě. S výhodou lze využít u nových svařovaných nádrží při základní kontrole kvality svarů.

Ing. Ondřej Frič
odborně způsobilá osoba pro
provádění zkoušek těsnosti nádrží


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772