Zkouška vodotěsnosti nové nádrže

15.10.2022 14:15

Popišme si problematiku na příkladu zemědělské farmy, kde byla u plánovaného kravína právě dostavěna tříkomorová železobetonová podzemní nádrž na jímání kejdy.

Samozřejmostí dodavatele takové nádrže by mělo být provést závěrem výstavby provézt zkoušku těsnosti dle příslušných technických norem, vyhlášek a zákona (detailněji je tato problematika popsána v dalších článcích sekce "Předpisy a Certifikáty". Bohužel stavební dodavatelé občas berou toto na lehkou váhu a snaží se uspokojit objednatele jakýmsi svým "běžným" způsobem zkoušky těsnosti či jejich "obvyklým" strohým protokolem aniž by měli pro tuto činnost oprávněni. Protokol o provedení zkoušky bez potřebných oprávnění kontrolora nemá žádnou hodnotu. Po předložení České inspekce životního prostředí při kontrole nádrže na něj nebude brán zřetel a nebude splněna podmínky vodního zákona.

Pokud jste si nechali postavit novou nádrž, je pro vás zkouška vodotěsnosti důkazem řádného provedení stavby. Měli byste ji požadovat po svém zhotoviteli stavby (u podzemní nádrže před jejím zpětným obsypáním). Ideální variantou je popsat tuto skutečnost už ve smlouvě o dílo.  Zkouška je nutná dle vodního zákona před uvedením nádrže do provozu a musí se periodicky opakovat (5 let). Provádět ji může pouze osoba odborně způsobilá.

Ing. Ondřej Frič
odborně způsobilá osoba pro
provádění zkoušek těsnosti nádrží


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772