Neprovedení zkoušky těsnosti vede porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 2015

06.07.2015 10:25

Od 1.1.2015 platí Nařízení vlády 309/2014 Sb. o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor[1]. V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb. Seznam kontrolovaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu  (DZES) pro oblasti pravidel podmíněnosti se v odstavci 3 c) dočtete o povninnosti provádět zkoušky těsnosti potrubí a nádrží dle vodního zákona[2] nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší.

Neriskujte proto přidělené dotace a mějte všechny potřebné doklady v pořádku. Nemá smysl pár tisíc korun ušetřit a o staticíce či milony přijít. Stává se, že provozovatel sica má protokoly o zkoušce těsnosti, ale jsou často nedostatečné, či takové,  které neprovedla odborně způsobilá osoba. Takovéto dokumenty nemají bohužel při přídané kontrole žádnou žádnou váhu a jsou vám k ničemu. S takovými dokumenty jen zbytečně riskujete.

Nabízíme vám zdarma kontorolu  správnosti a úplnosti vašich protokolů o provedných zkouškách těsnosti. V případě potřeby vám nabídneme i provedení zkoušek nových. Orientační ceny naleznete v našem ceníku.

Ing. Ondřej Frič
odborně způsobilá osoba pro
provádění zkoušek těsnosti nádrží

[1] Podmínky podmíněnosti pro nové období SZP platné od 1. 1. 2015 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/index-5.html

[2]Předpis č. 309/2014 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-309

 

 

 


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772