Legislativa a normy

Zkoušky vodotěsnosti u nádrží a jímek na tekutá statková hnojiva

16.10.2014 20:16
            Statková hnojiva - závadné látky Podle terminologie  zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, jsou statkovými hnojivy hnůj, hnojůvka, močůvka, kejda, sláma, jakož i jiné zbytky rostlinného původu a další vedlejší produkty vzniklé chovem...
Celý článek

Podle jakých norem se těsnost zkouší?

11.05.2014 09:00
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží, vydaná v březnu 2006 POZOR! 1.4.2014 byla vydána nová verze normy s účinností od 1.5.2014 náhled normy: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/75/74966/74966_nahled.htm   ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení...
Celý článek

Kdo je oprávněný provádět zkoušky těsnosti?

11.05.2014 08:59
Vyhláška 175/2011 Sb. v platném znění,  „Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých...
Celý článek

Jaká je četnost zkoušek těsnosti dle vodního zákona?

11.05.2014 08:57
Zákon 273/2010 Sb. v platném znění, „Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn“ http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=273&r=2010 http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5794   §39 odst....
Celý článek
<< 1 | 2

Cerftifikáty

Ke všek zkouškám těsnosti Vám dodáme naše kompletní dokumenty (V souladu s aktuálně platnou legislativou a normami v tomto oboru: ČSN 75 0905:2004 a Vyhláškou č. 66/2014):

Marek

 

Ondřej

V roce 2020 jsme absolvovali odborné zkoušky při kterých jsme si rozšířili certifikaci na další metody NDT zkoušení. Platnost našich dokumentů byla prodloužena do roku 2025.


Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 731 408 772