Archiv článků

Certifikace do r. 2025

17.02.2021 20:33
Koncem roku 2020 jsme si prodloužili ceritifikaci na dlaších 5 let. Oba nás najdete jak v seznamech odborně způsobilých osob (OZO) pro provádení zkoušek těsnoti nádrží - dle normy i náhradním způsobem, tak v seznamu pro revize vodních děl ohlášených dle §15a vodního zákona. Oba seznamy publikuje...
Celý článek

Zkouška těsnosti metodou kapilární elevace

09.02.2021 19:01
Zkoušku těsnosti metodou kapilární elevace (penetrační zkoušku), lze provádět pouze u nádrží z nenasákavých materiálů (např. plast, ocel). Pro zkoušku se požívají čisitč, penetrant a vývojka, obvykle v aerosolové formě. Touto zkouškou lze odhalit netěsnost ve formě mikrotrhlin. Na očištěný zkoušený...
Celý článek

Zkoušky těsnosti nádrží, zacházení ve větším rozsahu

28.01.2021 19:29
Pokud se nejedná o skladování nebezpečné či zvlášť nebezpečné látky, je klíčové možství látky, resp. zacházení ve větším rozsahu. To upravuje vyhláška č. 450/2005 Sb. v §2 odst.  b) zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu = zacházení se závadnými látkami v kapalném skupenství v...
Celý článek

Zkoušení těsnosti jímek na sběr odpadních vod ze sociálního zařízení

03.05.2020 20:26
Nedávno jsme obdrželi dotaz: Provozujeme jímky pouze na sběr odpadních vod ze sociálních budov. Velikosti jímek jsou cca 20m3 a 2m3. Materiál plast a beton. Jak často je třeba vykonávat zkoušku těsnosti a je-li vůbec potřeba, nejedná-li se o jímky se závadnými látkami? Zde je odpověď s...
Celý článek

Je třeba provádět zkoušky těsnosti nádrží na naftu záložních generátorů elektrické energie?

03.05.2020 20:00
Odpověď na tuto otázku závisí na velikosti nádrže. Je-li nádrž na naftu generátoru do objemu 1000 l včetně, nařizuje vodní zákon provádění zkoušek těsnosti nádrže. Vodní zákon rolišuje u závadných látek podkategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky. Zvláštní kategorií nebezpečných a zvlášť...
Celý článek

Zkouška vodotěsnosti nové nádrže

29.04.2020 20:04
Popišme si problematiku na příkladu zemědělské farmy, kde byla u plánovaného kravína právě dostavěna tříkomorová železobetonová podzemní nádrž na jímání kejdy. Samozřejmostí dodavatele takové nádrže by mělo být provést závěrem výstavby provézt zkoušku těsnosti dle příslušných technických norem,...
Celý článek

Stát proti žumpám. Úřady budou rozdávat pokuty a přibude papírování

06.12.2018 21:35
Od ledna začne platit novela vodního zákona, která má změnit ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl. Pokud objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, bude jim vodoprávní úřad moci uložit pokutu až do výše sta tisíc...
Celý článek

Změny v oblasti odborné způsobilosti osoby provádějící kontrolu těsnosti nádrží

07.02.2016 19:36
Na základě nového vydání normy ČSN 75 0905: 2014 – Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží došlo ke změně požadavku na kvalifikaci pracovníka provádějícího zkoušení těchto nádrží čl. 4.7 uvedené normy.   V souladu s touto změnou tam, kde se zkouší nádrže na agresívní...
Celý článek

Jsou potřeba zkoušky těsnosti nádrží na digestát či statková hnojiva?

28.07.2015 20:05
S laskavým svolením Jana Klíra z Výzkumného ústavu roslitnné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni uvádím odkaz na jeho prezentaci, ve které podrobně popisuje problematiku registrace uskladnění a aplikace digestátu s bohatými odkazy na legislativu. Prezentace VÚVR, v.v.i. ke stažení zde (verze z...
Celý článek

Neprovedení zkoušky těsnosti vede porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 2015

06.07.2015 10:25
Od 1.1.2015 platí Nařízení vlády 309/2014 Sb. o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor[1]. V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb. Seznam kontrolovaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu  (DZES) pro oblasti pravidel...
Celý článek
Záznamy: 1 - 10 ze 18
1 | 2 >>

Kontakt

Odovik, s.r.o.

K Myslivně 6
Střelice
66447
IČ 029 37 867
DIČ CZ 029 37 867

+420 722 204 511
+420 776 724 839